One Year of Education – ஒரு வருடத்திற்கான கல்வி

Home / One Year of Education – ஒரு வருடத்திற்கான கல்வி

$ 50000

Campaign Target

0

Donations
Donated0%
$ 50000 to go

One Year of Education – ஒரு வருடத்திற்கான கல்வி

Your gift can provide a scholarship for a child to attend school for an entire year. You’ll give a child a chance to learn, empowering her to lift herself and her family out of poverty. And, thanks to matching grants, your gift will double to send 2x as many children to school!
Where Your Gift Helps: SRILANKA

புலமைபாரிசில் ஒன்றை வழங்குவதால் ஒரு சிறுவன்/ சிறுமி வருடம் முழுவதும் பாடசாலை செல்ல வழிவகுக்கும். இவ்வாறான வாய்ப்பை நாம் ஏற்படுத்திக் கொடுப்பதால், அவர்களின் எதிர்காலம் சீரமைக்கப்பட்டு குடும்ப வறுமை நிலைமைகள் மாற்றியமைக்கப்படும்.  அதுமட்டுமல்லாமல், இவ்வகையான பரிசுக்கு சமப்படுத்தும் பணத்தொகைகள் வழங்கப்படுவதால் இப்புலமைப்பரிசில் இரட்டிக்கும் வாய்ப்புள்ளது. இதன் மூலம் அநேக குழந்தைகள் பாடசாலை செல்லும் சந்தர்ப்பம் ஏற்படுகிறது.